Dnes je Utorok, 21. November 2017  
Hospodársky dvor Trstená
Hlavná > Súčasnosť
      K 31.12.2006 sa počet členov družstva znížil na 328 a bol spôsobený predajom členských podielov. Na družstve pracovalo 133 pracovníkov, z toho 42 žien.
      V rastlinnej výrobe družstvo hospodárilo na výmere 2952,62 ha, z toho je ornej pôdy 816 ha. Obilniny sa pestovali na výmere 326 ha a vyrobilo sa 927 ton. Zemiakov sa vyrobilo 925 ton na 55,1 ha.
      V živ. výrobe je hlavným produktom kravské mlieko pri ktorom sme dosiahli historický úspech, keď sme dodali do Liptovskej mliekárne v L. Mikuláši prvýkrát vyše 4 mil. litrov. Priemerná realizačná cena bola 9,75 Sk za liter. Priemerná dojivosť bola 6 324 litrov na kravu. V chove oviec sme nadojili 64 261 litrov mlieka, z ktorých sme 39 143 litrov predali priamo do Liptovskej mliekárne v L. Mikuláši a zvyšok sa použil na spracovanie na ovčí syr. Tak isto sme predali 7 786 kg vlny a tiež 912 ks jahniat v sume vyše milióna Sk.
      Z investičných akcii väčšieho rozsahu družstvo bolo prinútené rekonštruovať bitúnok, lebo hrozilo zastavenie činnosti. Jednalo sa hlavne o rekonštrukciu technológie a tiež stavebné úpravy. Taktiež družstvo začalo rekonštrukciu administratívnej budovy v Trstenej.
      V oblasti ekonomiky družstva sa prekročili výnosy aj náklady a to výnosy boli splnené na 104,7 %, náklady na 104,4 %. Dosiahol sa zisk vyše milióna Sk, z ktorého po zdanení ostal čistý zisk 874 tis. Sk. Priemerná odmena na jedného pracovníka dosiahla 14 533 Sk, čo je zvýšenie oproti minulému roku asi o 11 %. Vlastné imanie dosiahlo hodnotu 149 904 tis. Sk , čo je menej oproti roku 2005 o 1 893 tis. Sk menej.

      Ku koncu roka 2007 sa počet členov družstva ďalším predajom členských podielov znížil na 302. Na družstve v roku 2007 pracovalo 132 ľudí.
      V rastlinnej výrobe sa obhospodarovaná plocha oproti roku 2006 nezmenila. Plánované úlohy v rastlinnej výrobe sa v podstate splnili, obilie sa pestovalo na cca 380 ha a celková úroda sa dosiahla vyše 4 ton. U zemiakov sme na výmere zhruba 76 ha dosiahli úrodu vyše 23 ton. Úrody obilia aj zemiakov boli najvyššie za posledných 10 rokov. Výrobu a uskladnenie krmovín sme splnili na 98,5 %.
      V živočíšnej výrobe sme chovali 1 468 ks HD, z toho 608 ks kráv a 1 512 ks oviec, z ktorých bolo 1 159 bahníc. Do mliekárne v Lipt. Mikuláši sme dodali 3 838 tis. litrov kravského mlieka, čo je priemer na jednu kravu 5 980 litrov. Priemerná realizačná cena bola 10,05 Sk za liter. Zo 62 182 litrov ovčieho mlieka sme do mliekárne priamo dodali 32 517 litrov a zvyšok mlieka sa spracoval na ovčí syr. Predali sme prostredníctvom vlastného bitúnku cca 129 t mäsa HD a skoro 14 t ovčieho mäsa. Plán nebol splnený pre pokračujúcu rekonštrukciu bitúnku z roku 2006.       Z investičných akcii v roku 2007 treba spomenúť dokončenie rekonštrukcie bitúnku, výmenu strechy na administratívne budove v Trstenej a modernizáciu predajne mäsa.
      Strojový park družstva sme doplnili nákupom traktora MASSEY FERGUSON, traktorového návesu GRAND SUPER a osobného auta FIAT DOBLO.
      Z ekonomických ukazovateľov treba spomenúť dosiahnutý čistý zisk 653 tis. Sk, čo je menej ako v roku 2006. Zapríčinili to vyššie ceny vstupov do výroby, zníženie cien lupienkov a živočíšnych produktov. Náklady boli splnené na 101,6 % a výnosy na 101,1 %. Vlastné imanie družstva dosiahlo výšku 149 834 tis. Sk.