Dnes je Streda, 16. Október 2019  
Hospodársky dvor Trstená
Úvodná stránka
Mesto Trstená leží v hornej časti Oravskej kotliny, v nadmorskej výške 607 m n. m., v údolí riečky Oravica na severovýchodnom okraji Oravy, tesne pri hraniciach s Poľskou republikou.
Bolo založené v roku 1371 ako trhové mesto.
V roku 1609 kráľom Matejom II. mu boli udelené práva na štyri výročné jarmoky. V tradícii usporadúvania trhov a jarmokov pokračuje aj v súčasnosti, kedy sa konajú pravidelne "Škapuliarsky jarmok" v mesiaci júl (vždy víkend pred 16.7.), a "Martinský jarmok" konaný z príležitosti odpustovej slávnosti zasvätenia kostola sv. Martinovi v mesiaci november (koná sa pred 12. novembrom).
Samotná poloha Trstenej ovplyvnila jej vývoj a Trstená sa stala významným centrom obchodu a remesiel. Písomné doklady potvrdzujú existenciu remeselníckych cechov ako kožušníkov, čižmárov, tesárov a hrnčiarov. Najznámejší bol cech hrnčiarsky, ktorý vyrábal hrnčiarsky riad v Trstenej a hrnčiarske výrobky rozličného sortimentu. Trstenské hrnčiarstvo sa vyznačovalo špecifickými znakmi či už technológie, tvaru a dekorácie.
Je potešiteľné, že aj v súčastnej dobe sa nachádza spomínaný cech pokračovateľov v samotnej Trstenej.
Mesto Trstená tak ako v minulosti aj v súčasnosti patrí ku kľúčovým bodom Oravy v oblasti školstva, zdravotníctva, priemyslu a náboženského života.

Súčasná Trstená má 7 407 obyvateľov. Nachádzajú sa tu tri základné školy, základná umelecká škola,centrum voľného času a zo stredných škôl Gymnázium Martina Hattalu, ktorého zrod sa datuje už v roku 1868, kedy bol položený základný kameň na výstavbu reálneho gymnázia v Trstenej. Jeho pomenovanie je po trstenskom rodákovi Martinovi Hattalovi, významnom jazykovedcovi, univerzitnom profesorovi Karlovej univerzity v Prahe.

Na území mesta pôsobí viacero priemyselných podnikov resp. firiem, ktoré ponúkajú prácu pre obyvateľov Trstenej a blízkeho okolia, napr. závod ZTS trstená - na výrobu LKT, OVP s.r.o. Trstená - závod na výrobu televíznych prijímačov a televíznej techniky, PANASONIC - výroba elektroniky , závod na výrobu káblov Elkond Trstená a viacero menších firiem. Oblasť poľnohospodárstva zastupuje PD Trsteník, ktoré obhospodaruje pôdu v katastrálnom území mesta Trstená.

Pre kultúrne vyžitie obyvateľom mesta slúži Kultúrny dom a kino, kde sa konajú kultúrne a spoločenské podujatia, poriadané mestom Trstená.
Pre športové vyžitie obyvateľov Trstenej ako aj blízkeho okolia slúžia športové haly v meste, športový areál, fitnescentrum a iné.
Cez mesto ktoré je obklopené peknou  prírodnou scenériou, vedie turistická trasa Sever-Juh, čím sa mesto stáva strediskom cestovného ruchu.

Blízkosť Západných Tatier - Roháčov, skanzenu-múzea Oravskej dediny - Roháče Brestová, Oravíc s termálnym kúpaliskom a vodnej nádrže Oravská priehrada poskytuje rôznorodé možnosti vyžitia aj pre náročných návštevníkov, či už to je - zjazdové lyžovanie, oddychová a vysokohorská turistika, šport alebo kultúra.

Veríme, že krása okolitej prírody, možnosti kultúrneho a spoločenského života sú lákadlo turistov - návštevníkov Oravy a samotnej Trstenej.